Date personale
Familia
Studii
Profesori si indrumãtori
Activitatea profesionalã
Lucrãri publicate
Volume, studii, dialoguri
Cântecul poporan din Muscel
Folclorul detentiei
Poezia rezistentei
Dialog cu Petre Tutea
Dialog cu Pr. Stãniloae
Revolutie si restauratie
Editii îngrijite
Cursuri universitare
Interviuri
Presa scrisã
Video

< Home > Contact <<*><*><*>> Romanã < English > Pycckий < Français>


Activitatea profesionalã si stiintificã


Dupã satisfacerea stagiului militar (1981-1983, soldat, arma infanterie) Marian Munteanu se angajeazã ca simplu muncitor la Intreprinderea de Exploatare a Metroului Bucuresti, unde lucreazã timp de 4 ani (1983-1987). În aceastã perioadã, Marian Munteanu desfãsoarã o intensã activitate de studiu si cercetãri de teren, continuate ulterior si în timpul facultãtii, în regiunile Suceava, Neamt, Hunedoara, Timoc (după 1989), Fãgãras, Vrancea – în ultimele douã, în colective aflate sub coordonarea profesorului Mihai Pop

În perioada 1987-1991 este student al Facultãtii de Litere, Universitatea din Bucuresti.

Dupã terminarea studiilor, continuã cercetãrile etnologice si folcloristice, întreprinzând si diferite activitãti editoriale si publicistice (din 1995 este consilier editorial al editurii Valahia).
Din 1999 predã cursuri de etnologie, antropologie, folclor si istoria religiilor la Facultatea de Litere a Universitãtii din Bucuresti, în calitate de profesor asociat.
Marian Munteanu este membru al Asociatiei de Stiinte Etnologice din România (ASER) si editor al revistei de etnologie CERC (Cercetãri Etnologice Românesti Contemporane).

Principala sa contributie stiintificã de pânã acum este legatã de introducerea problematicii libertãtii si a îngrãdirii acesteia în arealul stiintelor etnologice, prin monumentala lucrare FOLCLORUL DETENTIEI, Formele privãrii de libertate în literatura poporanã, Studiu, tipologie, antologie de texte si glosar, Ed. Valahia, 2007. Pentru prima datã în etnologia româneascã (şi, foarte probabil, în etnologia internaţionalã) este identificat si descris modul în care fenomenul privãrii de libertate este receptat si evaluat la nivelul unei comunitãti traditionale.

Cercetãrile din domeniul antropologiei si al stiintelor sociale i-au deschis si calea unor aplicatii practice, în sfera administrativã şi economicã, Marian Munteanu dezvoltând noi metode de evaluare si interventie în managementul resurselor umane si în managementul organizational. Acestea se regãsesc în activitatea sa din domeniul economic, în calitate de consultant si manager (1995-1999) al unei importante agentii de resurse umane (Agentia Professional) şi, din 2004, de senior adviser al firmei de consultanta Employer Consult. De asemenea, a participat activ la dezbaterile legislative din domeniile Educatie, Cultură şi Muncã organizate în cadrele institutionale ale dialogului social tripartit (guvern-patronate-sindicate), în perioada în care a activat ca delegat al unor structuri confederative patronale, reprezentative la nivel naţional (1999-2006).

Activitãti civice
Rezistenta anticomunistã (1985-1989)
Revolutia din Decembrie 1989
Liga studentilor (1989-1991)
Piata Universitãtii 1990
Alianta civicã (1990-1991)
Miscarea pentru România (1992-1995)
Dialogul economico-social (1999-2006)
Liga Culturalã a Românilor de Pretutindeni (din 2000)
Fundatia Euxinus (din 2003)
Alianta Noastrã
Alte organizatii
Activitãti politice
Apartenenta politicã
Miscarea pentru România
PUNR - Alianta Nationalã
Partidul National Liberal
Alianta Noastrã
Activitãti economice
Proprietãti
(declaratia de avere)
Referinte
 Marian Munteanu