Înapoi

Constantin Preda - Marian Munteanu: „Folclorul detenţiei”, recenzie publicată în "Expresul de Sud", Craiova, 27 mai 2008.
Sursa web: http://www.expresul.ro/articole.php?rubrica=19&stire=8839.Marian Munteanu: „Folclorul detenţiei”

de Constantin Preda"Discipol al gânditorului Petre Ţuţea, Marian Munteanu (care şi-a început activitatea ştiinţifică sub îndrumarea profesorilor George Munteanu, Ernest Bernea şi Dumitru Stăniloaie) a scris şi editat, recent, un volum ce reprezintă o premieră absolută în literatura de specialitate. Marian Munteanu mai este cunoscut şi ca o figura emblematică a fenomenului „Piaţa Universităţii”.

Recent, în colecţia „Rânduiala” a Editurii Valahia, a văzut lumina tiparului o carte de excepţie: „Folclorul detenţiei”, al cărei autor este Marian Munteanu, figură emblematică a fenomenului „Piaţa Universităţii”. După opinia prof. dr. Tudor Nedelcea (preşedinte al Fundaţiei „Scrisul Românesc”, cercetător în cadrul Filialei Dolj a Academiei Române), colecţia „Rânduiala” găzduieşte, prin ediţia de faţă, un volum ce reprezintă o premieră absolută în literatura de specialitate. Printr-o demonstraţie densă, dar limpede, articulată sistematic şi riguros, Marian Munteanu introduce tema detenţiei şi a „îngrădirii libertăţii” în instrumentarul ştiinţelor etnologice, înlăturând cu eleganţă academică impreciziile şi confuziile(mai vechi sau mai noi) ce au marcat dezbaterea din jurul fenomenului privării de libertate. Pe lângă tipologia detenţiei, ce constituie axul lucrării, autorul dezvăluie şi numeroase alte elemente de noutate folcloristică, legate de motivul metamorfozei, al sacrificiului(jertfa zidirii), tema haiduciei, a cătăniei, registrul formular, dimensiunea religioasă a civilizaţiei săteşti, anti-tema detenţiei, specificul feminin ş.a.m.d.

Bazat pe investigarea minuţioasă a vastului teritoriu al culturii şi spiritualităţii tradiţionale, studiul este însoţit de un corpus reprezentativ de creaţii folclorice, acoperind întreaga arie a romanităţii orientale, „de la Marea Adriatică până dincolo de Nistru şi din Munţii Pindului până în Carpaţii Păduroşi şi Podolia”.Beneficiind de un glosar consistent, ca şi de un aparat explicativ de anvergură enciclopedică, volumul este pe deplin accesibil şi cititorilor nespecializaţi în folclor sau dialectologie. Dincolo de remarcabila contribuţie etnologică şi perspectivele deschise către universul arheologiei culturale, „Folclorul detenţiei” prilejuieşte noi şi incitante abordări pluridisciplinare, de o stringentă actualitate, utile tuturor celor preocupaţi de filosofia culturii, sociologie, penologie, ştiinţe politice, etică şi teologie. Marian Teofan Dragoş Munteanu, autorul acestei cărţi de referinţă, s-a născut pe 19 iunie 1962, în satul Grădiştea, judeţul Ilfov, într-o familie cu rădăcini moldave şi aromâne.Bunicul său, Teofan Munteanu, ofiţer al armatei române, a fost deţinut politic (1940-1956) în lagărele de concentrare de la Vorkuta şi Norilsk(Siberia). Ucenic al gânditorului Petre Ţuţea, Marian Munteanu şi-a început activitatea ştiinţifică sub îndrumarea profesorilor George Munteanu, Ernest Bernea şi Dumitru Stăniloaie.

Arestat în mai multe rânduri (1988-1990), fiind învinuit, în perioada studenţiei, de „propagandă creştină, ostilă ideologiei marxist-leniniste”, acţiuni anticomuniste şi protestatare, a fost deţinut politic în închisoarea Jilava (1990). A absolvit, în 1991, Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti şi, în 2005, a devenit doctor în filologie(magna cum laude) al aceleiaşi universităţi, sub conducerea ştiinţifică a profesorului Silviu Angelescu. A întreprins cercetări de teren în regiunile Suceava, Neamţ, Hunedoara, Timoc(1984-2001), Făgăraş, Vrancea(1987-1989) în ultimele două, în colective aflate sub coordonarea profesorului Mihai Pop. Activitate didactică: a predat cursuri etnologice, folclor şi istoria religiilor la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti(1999-2006). Este membru al Asociaţiei de Ştiinţe Etnologice din România (ASER) şi editor al revistei de etnologie CERC(Cercetări Etnologice Româneşti Contemporane). Alte lucrări:”Poezia Rezistenţei”, studiu de istorie literară, 1991, „Libertate, exil şi captivitate”, studiu etnologic, 2005, „Corbea”, monografie, în curs de apariţie.


Constantin Preda - Marian Munteanu: „Folclorul detenţiei”, recenzie publicată în "Expresul de Sud", Craiova, 27 mai 2008.
Sursa web: http://www.expresul.ro/articole.php?rubrica=19&stire=8839.

SUS