Date personale
Familia
Studii
Profesori si indrumãtori
Activitatea profesionalã
Lucrãri publicate
Volume, studii, dialoguri
Cântecul poporan din Muscel
Folclorul detentiei
Poezia rezistentei
Dialog cu Petre Tutea
Dialog cu Pr. Stãniloae
Revolutie si restauratie
Editii îngrijite
Cursuri universitare
Interviuri
Presa scrisã
Video

< Home > Contact <<*><*><*>> Romanã < English > Pycckий < Français>


Familia


Marian Munteanu s-a nãscut într-o familie de intelectuali cu rãdãcini moldave si aromâne. Tatãl sãu, Vladimir Munteanu (1930-1992), de profesie inginer, era originar din sudul Basarabiei (Chilia Nouã, judetul Ismail) iar mama, Maria Munteanu, profesoarã de limba românã, este nãscutã în 1940, în Piatra Neamt, judetul Neamt, fiind descendentã, pe linie maternã, a unei vechi familii de origine aromânã (Moga).
Bunicul sãu pe linie paternã, Teofan Munteanu, învãtãtor si ofiter al armatei române, a fost detinut politic (1940-1956) în lagãrele de concentrare de la Vorkuta si Norilsk (Siberia).
Nici bunicii si nici pãrintii sãi nu au activat, înainte de 1989, în vreun partid politic.Pãrintii
Vladimir Munteanu
(1930-1992)
Inginer auto, inventator
Maria Munteanu
 (n. 1940)
Profesoarã de limba românã, poetã
Bunici si strãbunici
Teofan Munteanu
(1905-1957)
Învãtãtor, ofiter
Iacob Munteanu
(1867-1944)
Preot crestin-ortodox, protopop
Mihail Munteanu
(1840-1915)
Preot crestin-ortodox
Activitãti civice
Rezistenta anticomunistã (1985-1989)
Revolutia din Decembrie 1989
Liga studentilor (1989-1991)
Piata Universitãtii 1990
Alianta civicã (1990-1991)
Miscarea pentru România (1992-1995)
Dialogul economico-social (1999-2006)
Liga Culturalã a Românilor de Pretutindeni (din 2000)
Fundatia Euxinus (din 2003)
Alianta Noastrã
Alte organizatii
Activitãti politice
Apartenenta politicã
Miscarea pentru România
PUNR - Alianta Nationalã
Partidul National Liberal
Alianta Noastrã
Activitãti economice
Proprietãti
(declaratia de avere)
Referinte
 Marian Munteanu