Home

Încălcarea continuă a drepturilor omului în România


Discurs ţinut de Dl. Frank Wolf, membru al Congresului SUA
(House of Representatives, 20 iulie 1990)

- traducere -

(mai jos este postat textul în limba engleză si link-ul la site-ul original)


Domnule Preşedinte al Camerei, aş dori să atrag atenţia colegilor mei asupra situaţiei domnului Marian Munteanu, un tânăr şi promiţător lider al studenţilor din România, care a depus eforturi oneste şi paşnice în lupta pentru reformarea democratică a ţării sale. L-am întânit în timpul unei vizite pe care a făcut-o în Washington, în februarie – am stat de vorbă chiar în apropierea acestei Camere. Este un tânăr foarte onorabil şi inteligent, profund implicat în acţiunea de creare a unei societăţi libere şi democratice şi a unui sistem pluripartit. El este, de asemenea, adeptul demonstraţiilor non-violente - subliniez non-violente - ca mijloc de a determina guvernul Iliescu să se îndrepte către o democraţie pluripartită.

Am aflat totuşi, nişte veşti alarmante, şi anume că pe 14 iunie, domnul Munteanu, împreună cu circa 200 studenţi şi alţi demonstranţi au fost bătuţi sălbatic de mineri în timp ce protestau paşnic - subliniez paşnic - pe străzile Bucureştiului. În timp ce aceştia erau asaltaţi brutal, ofiţerii de poliţie stăteau de-o parte şi se uitatu fără să mişte un deget pentru a opri măcelul. Acum, peste 180 de demonstranţi sunt în închisoare, deşi nici măcar un singur miner nu a fost arestat pentru acţiunile lor de la jumătatea lunii iunie.

Fiind bătut, domnul Munteanu a fost rănit grav, deşi nu se cunoaşte exact starea sănătăţii sale. Se spune că i-au fost fracturate mâna stângă şi glezna dreaptă. Aparent, domnul Munteanu a fost arestat la foarte scurt timp după ce a fost bătut şi dus la spital.

De atunci, însă, Marian Munteanu a fost mutat într-o închisoare şi acum i se refuză îngrijirile medicale. Conform ultimului raport, suferea de pierderi de memorie si ameţeli. Personalul ambasadei noastre din Bucureşti a cerut permisiunea să-l vadă pe domnul Munteanu şi pe ceilalţi arestaţi, dar li s-a refuzat cererea. Crucea Roşie a avut permisiunea să îi viziteze, dar numai cu condiţia să nu relateze ceea ce au văzut. Mama domnului Munteanu, singura care a avut permisiunea de a-l vedea, declară că starea lui s-a înrăutăţit.

Din nefericire, aceasta este doar ultima dintr-o serie de violări făţişe ale drepturilor omului, care au loc sub guvernul Iliescu, în România. A devenit acum foarte limpede că, odată cu Ceauşescu, nu a murit întregul regim ceauşist. Mai exact, devine recunoscut pe scară largă faptul că o mare parte din vechea poliţie secretă - Securitate - este din ce în ce mai implicată în guvernul actual şi în acţiunile sale. De altfel, Ministrul Apărării a recunoscut clar, în mod public, că o parte din "noul" serviciu de informaţii intern va fi alcătuită din vechii ofiţeri de securitate!

Aşadar acum, toată lumea din ţara noastră şi, cu siguranţă, toţi românii, ştiu cât de tiranică şi brutală era Securitatea sub conducerea lui Ceauşescu şi cum sunt ei astăzi, sub conducerea lui Iliescu.

Domnule Preşedinte al Camerei, este, de asmenea, evident că tocmai această parte a vechii Securităţi a fost implicată în intimidarea şi molestarea demonstranţilor antiguvernamentali din România. În timpul alegerilor din mai, partidele de opoziţie au fost hărţuite, întrunirile lor au fost uneori întrerupte, le-au fost jefuite sediile şi, poate cel mai important este faptul că, adesea, nu li s-a permis accesul la mijloacele de informare în masă, controlate de stat.

E momentul ca Statele Unite, împreună cu toţi oamenii de bună credinţă atât din Est cât şi din Vest, să arate clar că aceste violări făţişe ale drepturilor omului nu vor fi tolerate. În timp ce aproape toată Europa Răsăriteană se îndreaptă către o refomă democratică, Guvernul României nu se înscrie în aceeaşi tendinţă.

Mă aflu astăzi în faţa dumneavoastră ca să cer ca noi, Congresul Statelor Unite, să somăm România să îndeplinească anumite condiţii, înainte de a ne gândi chiar şi la posibilitatea de a acorda României clauza naţiunii celei mai favorizate.

În primul rând, să insistăm ca un reprezentant al Ambasadei americane din Bucureşti, împreună cu un medic, să-l poată vizita pe domnul Munteanu pentru a se asigura dacă primeşte îngrijirea medicală adecvată. Doctorului ar trebui să i se permită, de asemenea, să examineze pe toţi ceilalţi prizonieri încarceraţi ca urmare a participării la demonstraţiile acestea.

În al doilea rând, dacă Guvernul Iliescu este dedicat respectării drepturilor omului şi îmbunătăţirii relaţiilor cu Statele Unite, atunci să vedem că acest Guvern îi eliberează pe absolut toţi cei 185 de deţinuţi, inclusiv pe Marian Munteanu, care au fost arestaţi în timpul evenimentelor din 14-15 iunie.

Aceasta ar fi o oportunitate penru Guvernul Iliescu, în spiritul reconcilierii, al păcii şi armoniei, de a-şi demonstra determinarea de a urma calea democraţiei, de a arăta lumii întregi că îi pasă şi că este dedicat democraţiei.

Din nou, aceasta ar putea fi în spiritul reconcilierii iar noi, cei aflaţi în lumea vestică, vom urmări dacă ei pot fructifica această oportunitate.

În al treilea rând, ca un semnal în plus că Guvernul României susţine o democraţie deschisă, pluripartită, să arătăm membrilor Camerei dovada faptului că partidelor de opoziţie li se acordă acces egal la posturile de radio şi televiziune controlate de guvern şi să le arătăm crearea unor noi posturi de radio şi televiuziune, independente. Acest acces este esenţial pentru creşterea şi dezvoltarea unui sistem sănătos, pluripartit, în această ţară. De asemenea, presei opoziţiei trebuie să i se acrode şansa de a avea propria tipografie, propriul sistem de distribuţie, astfel încât să îşi poată răspândi ziarele în toată ţara.

Domnule Preşedinte al Camerei, în încheiere, dacă România doreşte să fie acceptată ca membru al comunităţii internaţionale, şi sunt sigur ca doreşte acest lucru, trebuie să arate lumii întregi că urmăreşte cu mare seriozitate respectarea drepturilor cetăţenilor ei. Şi nu este vorba doar de eliberarea tuturor deţinuţilor politici şi oprirea hărţuielilor la care sunt supuse partidele de opoziţie; aceasta nu este suficient. Guvernul României trebuie să se dezbare de vechile sale deprinderi şi căi de a aborda opoziţia politică şi să se angajeze pe calea unei reforme democratice autentice.

Îmi exprim speranţa sinceră şi mă rog ca Guvernul României să perceapă şi să fructifice această oportunitate şi să îi elibereze pe toti deţinuţii politici, să permită existenţa presei, radioului, televiziunii şi a sistemelor independente şi să permită ziarelor opoziţiei să aibă propriile tipografii şi să îşi distribuie ziarele. Acest lucru, i-aş spune domnului Iliescu şi membrilor Guvernului României, ar fi unul dintre cele mai pozitive semnale pe care le-ar putea transmite celor din vest, celor din lumea liberă.


Continuing human rights violations in Romania
(House of Representatives - July 20, 1990)

by Frank WolfMr. Speaker, I would like to bring to the attention of my colleagues the situation of Mr. Marian Munteanu, a young, promising, student leader from Romania who has labored peacefully and earnestly for democratic reform in his country. I met Mr. Munteanu during a visit which he made to Washington in February this year. In fact we spoke just outside this Chamber. He is a very gentle and intelligent young man who is deeply committed to helping to form a free, democratic society and multiparty system. He is also deeply committed to nonviolent, I stress nonviolent, demonstration as a means to pressure the Iliescu government to move forward toward a multiparty democracy.

We heard some disturbing news, however, that on June 14, Mr. Munteanu, along with nearly 200 fellow students and other demonstrators, was beaten severely by miners while peacefully, I stress peacefully, protesting on the streets of Bucharest. As they were being brutally assaulted, police officers stood by watching, without lifting a hand to stop this carnage. Now over 180 protestors are in jail, while not one single miner has been arrested as a result of their actions in mid-June.

During his beating, Mr. Munteanu was seriously injured, although the full extent of those injuries are not known. He reportedly suffered broken bones in his left hand and right ankle. Apparently Mr. Munteanu was arrested immediately after being beaten and taken to a hospital.

Since then, however, Mr. Munteanu has been moved to prison and is now being denied medical treatment. At last report, he was suffering from memory loss, dizziness, and nausea. Our Embassy staff in Bucharest, Romania requested permission to see Mr. Munteanu and other prisoners, but were denied. The Red Cross was given permission to visit them, but only on the condition that they not report on what they saw. They could visit but not report. Only Mr. Munteanu's mother has been allowed to see him, and she reports that his condition is deteriorating.

Unfortunately, this is only the latest in a series of blatant human rights violations under the Iliescu government in Romania. It is now very clear that not all of the old Ceausescu regime died with Ceausescu. More specifically, it is becoming widely acknowledged that a significant part of the old Securitate secret police force is becoming increasingly involved in the current government and its operations. In fact, the defense minister of Romania has even publicly admitted that part of their `new' internal security force will be made of former Securitate officers!

Now, everyone in this country, and certainly in Romania, knows how vicious and brutal the Securitate was under Ceausescu and how they are today under the Iliescu administration.

Mr. Speaker, it is also very clear that this same part of the old Securitate has been involved in intimidating and beating government opponents in Romania, During the elections in May, opposition political parties were harassed, their meetings were sometimes disrupted, offices were broken into, and, perhaps most importantly, they were often denied access to the state-controlled media.

It is time for the United States, and all decent people, East and West, to make it clear that these blatant violations of human rights will not be tolerated. While almost every other part of Eastern Europe is moving toward democratic reform, the Romanian Government is not.

I am before you today to ask that we, the United States Congress, urge that certain conditions be met before we even think about considering the issue of granting MFN status to Romania.

First, let us insist that a representative member of the American embassy in Bucharest be allowed to visit Mr. Munteanu with a physician to ensure that he receive adequate medical attention.

Also, that that physician ought to be able to examine all of the other prisoners that are held in the Romanian jails as a result of their arrest in this demonstration.

Second, if the Iliescu government is committed to upholding human rights and improving relations with the United States, let us see that the Government releases all, all 185 prisoners, including Mr. Munteanu, who were arrested in the June 14-15 protests.

This would be an opportunity for the Iliescu government in the spirit of reconciliation and peace and harmony to demonstrate its commitment to democracy, to show to the world that it really did care and was committed to democracy.

Again, it could be in reconciliation, in the reconciliation spirit, and we in the Western World will watch to see if they can seize that opportunity. Third, as a further sign that the Romanian Government is committed to an open, a multiparty democracy, let Members see that opposition parties are given equal access to the government-controlled radio and television stations, and see the establishment of new, independent radio and TV facilities. That access is essential for the growth and development of a healthy, multiparty system in the county. Also, the opposition press must be given the opportunity to have their own printing press, their own distribution system whereby the opposition press can get their newspapers around the country.

Mr. Speaker, in closing, if Romania wants to be accepted as a member of the international community, and I am sure it does, it must demonstrate to the world that it is serious about upholding the rights of its citizens. Nothing short of the release of all political parties and an end to the harassment of the opposition parties will suffice. The Romanian Government must shed its old ways of dealing with political opposition and commit itself to the pursuit of genuine democratic reform.

It is my sincere hope and prayer that the Romanian Government will seize this opportunity and release all these political prisoners, will allow the press and the radio and the TV and independent systems and allow the opposition newspapers to distribute their papers and have their printing presses. That, I would say to Mr. Iliescu and to those in the Romanian Government, that would send one of the most positive messages that they could possibly send to those in the West and in the free world.

Sursa: The Library of Congress [Page: H5196, H5197]:
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?r101:H20JY0-799:

TOP