Date personale
Familia
Studii
Profesori si indrumãtori
Activitatea profesionalã
Lucrãri publicate
Volume, studii, dialoguri
Cântecul poporan din Muscel
Folclorul detentiei
Poezia rezistentei
Dialog cu Petre Tutea
Dialog cu Pr. Stãniloae
Revolutie si restauratie
Editii îngrijite
Cursuri universitare
Interviuri
Presa scrisã
Video

< Home > Contact <<*><*><*>> Romanã < English > Pycckий < Français>


Proprietãti
(declaratia de avere)


Marian Munteanu detine urmatoarele proprietãti imobiliare:
- o casã în Bucuresti cu o suprafatã desfãsuratã de 174 mp, aplasatã pe un teren de 178 mp (terenul si casa au fost dobândite prin cumpãrare de la un proprietar particular, casa fiind ulterior extinsã si renovatã).
- un teren extravilan cu o suprafatã de 1.200 mp în judetul Covasna (dobândit prin cumpãrare de la un proprietar particular).

De asemenea, detine actiuni într-o firmã de consultantã, ca actionar minoritar (participatiile fiind în curs de cesionare).

Nu detine bunuri cu valoare semnificativã.
Activitãti civice
Rezistenta anticomunistã (1985-1989)
Revolutia din Decembrie 1989
Liga studentilor (1989-1991)
Piata Universitãtii 1990
Alianta civicã (1990-1991)
Miscarea pentru România (1992-1995)
Dialogul economico-social (1999-2006)
Liga Culturalã a Românilor de Pretutindeni (din 2000)
Fundatia Euxinus (din 2003)
Alianta Noastrã
Alte organizatii
Activitãti politice
Apartenenta politicã
Miscarea pentru România
PUNR - Alianta Nationalã
Partidul National Liberal
Alianta Noastrã
Activitãti economice
Proprietãti
(declaratia de avere)
Referinte
 Marian Munteanu