Date personale
Familia
Studii
Profesori si indrumãtori
Activitatea profesionalã
Lucrãri publicate
Volume, studii, dialoguri
Cântecul poporan din Muscel
Folclorul detentiei
Poezia rezistentei
Dialog cu Petre Tutea
Dialog cu Pr. Stãniloae
Revolutie si restauratie
Editii îngrijite
Cursuri universitare
Interviuri
Presa scrisã
Video

< Home > Contact <<*><*><*>> Romanã < English > Pycckий < Français>


Proprietãti
(declaratia de avere)


Marian Munteanu detine actiuni în douã firme de consultantã, ca actionar minoritar (participatiile fiind în curs de cesionare).

Singurele proprietãti imobiliare detinute sunt un apartament cu douã camere (70 mp suprafata construitã) si un corp de clãdire (60 mp), ambele în Bucuresti.

Nu detine bunuri cu valoare semnificativã.
Activitãti civice
Rezistenta anticomunistã (1985-1989)
Revolutia din Decembrie 1989
Liga studentilor (1989-1991)
Piata Universitãtii 1990
Alianta civicã (1990-1991)
Miscarea pentru România (1992-1995)
Dialogul economico-social (1999-2006)
Liga Culturalã a Românilor de Pretutindeni (din 2000)
Fundatia Euxinus (din 2003)
Alte organizatii
Activitãti politice
Apartenenta politicã
Miscarea pentru România
PUNR - Alianta Nationalã
Activitãti economice
Proprietãti
(declaratia de avere)
Referinte
 Marian Munteanu