Înapoi

Marian Munteanu - FOLCLORUL DETENTIEI, Formele privãrii de libertate în literatura poporanã, Studiu, tipologie, antologie de texte si glosar, Ed. Valahia, 2007 (CCVIII + 1152 pagini).REZUMATCercetarea îsi propune sã introducã tema detentiei si a „îngrãdirii libertãtii“ în instrumentarul stiintelor etnologice, fiind identificat si descris modul în care fenomenul privãrii de libertate este receptat si evaluat la nivelul unei comunitãti traditionale. Astfel, spre deosebire de abordãrile de pânã acum, limitate la aria fenomenului strict penitenciar sau infractional, fenomenul privãrii de libertate este tratat din perspectiva perceptiei general comunitare, cu aplicabilitate la vechea civilizatie sãteascã din întreaga arie a romanitãtii orientale.

Detentia este mai întâi încadratã morfologic, fiind exemplificate si comentate modurile de reflectare corespunzãtoare diferitelor forme de privare de libertate cunoscute în viata satului arhaic (sclavia, cãtãnia, captivitatea familialã, surghiunul, captivitatea ritualã etc.). Fenomenul detentiei propriu-zise, în special al celei penitenciare, este apoi analizat din perspective distincte de actualizare literarã (lumea detentiei, simbolismul, cauzalitatea etc.), fiind identificate o serie de grupaje tematice care configureazã detaliat tabloul reprezentãrii temei în folclorul românesc.

Analiza temei conduce la dezvãluirea unor numeroase elemente de noutate folcloristicã, legate de motivul metamorfozei, al sacrificiului (jertfa zidirii), tema haiduciei, registrul formular, dimensiunea religioasã a civilizatiei sãtesti (tema hristicã a captivitãtii si eliberãrii), anti-tema detentiei, specificul feminin s.a.m.d.

Studiul este însotit si sustinut de un corpus reprezentativ de texte, acoperind integral genurile si speciile folclorice „de la Marea Adriaticã pânã dincolo de Nistru si din Muntii Pindului pânã în Carpatii Pãdurosi si Podolia“. Antologia este dotatã cu un minutios aparat critic si explicativ, menit sã asigure o cât mai largã accesibilitate a textelor antologate.

Lucrarea se încheie cu un glosar ce acoperã aria lexicalã specificã fenomenului detentiei (termeni comuni si toponime).

Pe lângã dominanta folcloristicã si etnologicã, Folclorul detentiei prilejuieste incitante abordãri pluridisciplinare, utile tuturor celor preocupati de filosofia culturii, sociologie, penologie, stiinte politice, eticã si teologie.


Cuvinte cheie

• libertate, detentie, exil (surghiun), sclavie, închisoare, captivitate, haiducie, metamorfozã, pietrificare, jertfa zidirii (imolare), pedeapsã, eliberare;
• formulã cãlãtoare, anti-temã, estem, rezonantã tematicã, specific feminin, romanitate orientalã;
• etnologie, folclor, antropologie, penologie, teologie.