Înapoi

Marian Munteanu - FOLCLORUL DETENTIEI, Formele privãrii de libertate în literatura poporanã,
Studiu, tipologie, antologie de texte si glosar
, Ed. Valahia, 2007 (CCVIII + 1152 pagini).
SCARA MATERIILORARGUMENT .............................................................................................................................................................. XV

NOTÃ ASUPRA EDITIEI .......................................................................................................................................... XXFOLCLORUL DETENTIEI (STUDIU)


PROLOG ................................................................................................................................................................ XXIX

I. OBIECTUL CERCETÃRII

1. Stadiul problemei
Culegerile ................................................................................................................................................ XXXI
Tipologiile ............................................................................................................................................... XXXII
Studiile ................................................................................................................................................... XXXIV
2. Obiectul si coordonatele antologiei .......................................................................................................... XXXVII

3. Criterii de selectie a textelor
Perspectiva etnologicã ....................................................................................................................... XXXIX
Ansamblul tematic .................................................................................................................................... XL
Referentialul folcloric ............................................................................................................................... XLI


II. FORMELE PRIVÃRII DE LIBERTATE

4. Repere taxonomice
Criterii de clasificare ............................................................................................................................... XLII
Criteriul formal ........................................................................................................................................ XLIII
Criteriul jurisdictiei institutionale ......................................................................................................... XLIV
Motivatii ale privãrii de libertate ............................................................................................................. XLV
5. Formele privãrii de libertate
Rãpirea ................................................................................................................................................... XLVII
Captivitatea profilacticã .............................................................................................................................. LI
Surghiunul .................................................................................................................................................... LI
Captivitatea profesionalã ........................................................................................................................ LIII
Captivitatea ritualã .................................................................................................................................... LVI
Captivitatea familialã ............................................................................................................................... LIX
Servitutea opresivã ................................................................................................................................. LXIII
Pedepsele infamante ............................................................................................................................. LXV
Cãtãnia ..................................................................................................................................................... LXVI
Prizonieratul ............................................................................................................................................. LXX
Sclavia ..................................................................................................................................................... LXXII
Detentia penitenciarã .......................................................................................................................... LXXIV

III. TEMA DETENTIEI

6. Perspective tematice si tratamente literare
Lumea detentiei ................................................................................................................................... LXXVI
Probabilitatea detentiei (detentia ca posibilitate) ......................................................................... LXXXII
Simbolismul detentiei ....................................................................................................................... LXXXIII
Cauzele detentiei ............................................................................................................................... LXXXIV
Finalitatea detentiei ........................................................................................................................... LXXXVI
Rostul detentiei ................................................................................................................................. LXXXVII
7. Flexiunea
Detentia - temã dominantã ................................................................................................................... XCII
Arhitectura motivicã ............................................................................................................................... XCIII
Anti-tema ................................................................................................................................................ XCVII
8. O convergenţã tematicã: haiducia .................................................................................................................. C

9. Un univers al rezonantei tematice: folclorul copiilor .................................................................................. CIV

10. Specificul feminin
Întemnitatele ............................................................................................................................................ CVII
Sclavia si captivitatea familialã ............................................................................................................. CXI
Femeia - victimã indirectã ..................................................................................................................... CXII
Specificul feminin al folclorului detentiei .......................................................................................... CXVI
11. Lexicul detentiei
Termeni specializati ............................................................................................................................ CXVIII
Conotatori folclorici ................................................................................................................................ CXX
Douã esteme: rob si temnitã .............................................................................................................. CXXI
12. Formulele
Formule introductive ........................................................................................................................... CXXIV
Formule cãlãtoare ............................................................................................................................. CXXVIII
13. Influente si ocultãri .................................................................................................................................. CXXXVI

14. Teritorialitatea .......................................................................................................................................... CXXXIX

15. Vechimea si persistenta. Un rãsunet... .................................................................................................... CXLI

EPILOG ............................................................................................................................................................... CXLVII

NOTE .................................................................................................................................................................... CXLIX

ANEXE
Anexa 1. Tabelul general al ocurentelor ......................................................................................... CLXVI
Anexa 2. Formele privãrii de libertate (corelatii) .......................................................................... CLXXIV
Anexa 3. Tipologia detentiei ............................................................................................................. CLXXV
Anexa 4. Distributia regionalã a textelor antologiei .................................................................... CLXXIX
Anexa 5. Hãrti ...................................................................................................................................... CLXXX
TYPOLOGY OF DETENTION ........................................................................................................................ CLXXXII

BIBLIOGRAFIE
Izvoare folclorice
Colectii si antologii .......................................................................................................................... CLXXXV
Periodice .............................................................................................................................................. CXCIX
Lexicografie .............................................................................................................................................. CCI
Izvoare documentare ............................................................................................................................. CCII
Studii ....................................................................................................................................................... CCIVANTOLOGIE DE TEXTE


I. DOINE [textele 1-741]
Formele privãrii de libertate ....................................................................................................................... 3
Lumea detentiei ......................................................................................................................................... 72
Probabilitatea detentiei .......................................................................................................................... 120
Simbolismul detentiei ............................................................................................................................ 153
Cauzele detentiei .................................................................................................................................... 198
Finalitatea detentiei ................................................................................................................................ 212
Rostul detentiei ....................................................................................................................................... 228
Addenda .................................................................................................................................................... 245

II. STRIGÃTURI [742-814]
Formele privãrii de libertate .................................................................................................................. 283
Lumea detentiei ...................................................................................................................................... 291
Probabilitatea detentiei .......................................................................................................................... 294
Simbolismul detentiei ............................................................................................................................ 298
Cauzele detentiei .................................................................................................................................... 301
Finalitatea detentiei ................................................................................................................................ 303
Rostul detentiei ....................................................................................................................................... 306
Addenda ................................................................................................................................................... 307

III. CÂNTECE BÃTRÂNESTI [815-1039]
Formele privãrii de libertate .................................................................................................................. 311
Lumea detentiei ...................................................................................................................................... 368
Probabilitatea detentiei .......................................................................................................................... 408
Simbolismul detentiei ............................................................................................................................ 444
Cauzele detentiei .................................................................................................................................... 462
Finalitatea detentiei ................................................................................................................................ 502
Rostul detentiei ....................................................................................................................................... 615
Addenda .................................................................................................................................................... 619
IV. POVESTI [1040-1191]
Povestiri .................................................................................................................................................... 625
Legende .................................................................................................................................................... 657
Snoave ...................................................................................................................................................... 709
Basme ....................................................................................................................................................... 727
Addenda .................................................................................................................................................... 895

V. OBICEIURI [1192-1262]
De Anul Nou ............................................................................................................................................. 907
Din ciclul familial ..................................................................................................................................... 931
La muncã .................................................................................................................................................. 936
Addenda .................................................................................................................................................... 937

VI. TEATRU [1263-1268]
Teatru popular ......................................................................................................................................... 951
Teatru de pãpusi ..................................................................................................................................... 974

VII. JOCURI DE COPII [1269-1289]
Jocuri ......................................................................................................................................................... 979
Formulete de joc ..................................................................................................................................... 991
Addenda .................................................................................................................................................... 992

VIII. CREDINTE SI FARMECE [1290-1317]
Credinte si superstitii ............................................................................................................................. 995
Farmece ................................................................................................................................................. 1000
Descântece ............................................................................................................................................ 1004
Addenda ................................................................................................................................................. 1011

IX. GHICITORI SI FRÂNTURI DE LIMBÃ [1318-1347]
Ghicitori ................................................................................................................................................... 1021
Frânturi de limbã ................................................................................................................................... 1024
Addenda ................................................................................................................................................. 1025

X. VORBE [1348-1552]
Proverbe ................................................................................................................................................. 1029
Zicãtori .................................................................................................................................................... 1032
Asemãnãri .............................................................................................................................................. 1043
Povãtuiri .................................................................................................................................................. 1047
Addenda ................................................................................................................................................. 1048

GLOSAR (index)
Cuvinte si întelesuri .............................................................................................................................. 1059
Locuri si închisori ................................................................................................................................. 1112

SUMARUL DETALIAT AL ANTOLOGIEI .......................................................................................................... 1125

SUS