Înapoi

Marian Munteanu - FOLCLORUL DETENTIEI, Formele privãrii de libertate în literatura poporanã,
Studiu, tipologie, antologie de texte si glosar
, Ed. Valahia, 2007 (CCVIII + 1152 pagini).
TIPOLOGIAA. FORMELE PRIVARII DE LIBERTATE (încadrarea morfologicã)

A. 1. Detentia penitenciarã

A.2. Sclavia
A.2.a. Sclavii – capturã de rãzboi, rãpiti sau vânduti
A.2.b. Sclavii vânduti de parinti sau soti
A.3. Prizonieratul

A.4. Cãtãnia

A.5. Pedepse infamante (inclusiv tortura si mutilarea)

A.6. Servitutea opresivã (iobãgia, slugãria)

A.7. Captivitatea familialã
A.7.a. Opreala pãrinteascã (captivitatea educationalã)
A.7.b. Nora întemnitatã
A.7.c. Detentia casnicã
A.7.d. Captivitatea conjugalã
A.8. Captivitatea ritualã
A.8.a. Forme magico-rituale
A.8.b. Cãluseria
A.8.c. Cãlugãria
A.9. Captivitatea profesionalã
A.9.a. Ciobãnia, militãria, cãrãvãnãritul etc.
A.9.b. Munca în strãinãtate
A.10. Surghiunul (izgonirea)

A.11. Captivitatea profilacticã / terapeuticã

A.12. Rãpirea
A.12.a. Rãpirea prin fortã
A.12.b. Captivitatea magicã (prin vrãji, farmece)
A.12.c. Anti-tema rãpirii


B. LUMEA DETENTIEI

B.1. Experienta detentiei
B.1.a. Drama întemnitatului, conditiile detentiei
B.1.b. Întemnitatul vinovat
B.1.c. Întemnitatul închis pe nedrept sau pedepsit exagerat
B.1.d. Întemnitatul închis cu alti membri ai familiei
B.1.e. Întemnitatul devenit poteras.
B. 2. Detentia privitã din exterior
B.2.a. Perspectiva si reactiile celor apropiati întemnitatului (iubita, familia, prietenii).
B.2.b. Complicii întemnitatului
B.2.c. Victimele întemnitatului
B.2.d. Autoritãtile si reprezentantii acestora


C. PROBABILITATEA DETENTIEI (detentia ca posibilitate)

C.1.Obsesia, teama

C.2. Avertismentul, amenintarea
C.2.a. Avertismentul explicit
C.2.b. Avertismentul camuflat, alegoric
C.2.c. Acceptarea avertismentului
C.2.d. Ignorarea avertismentului
C.2.e. Reactia la amenintare
C.3. Riscul asumat
C.3.a. Confruntarea politicã
C.3.b. Revolta
C.3.c. Riscul asumat din loialitate
C.3.d. Riscul asumat din dragoste
C.3.e. Infractionalitatea
C.4. Minimalizarea sau ignorarea pericolului


D. SIMBOLISMUL DETENTIEI (detentia – termen de referintã)

D.1. Detentia invocatã direct, explicit
D.1.a. Detentia – sanctiune în blestem
D.1.a1 Blestemul iubitei
D.1.a2 Blestemul iubitului
D.1.a3 Blestemul pãrintesc
D.1.a4 Blestemul împotriva dusmanilor
D.1.a5 Blestemul împotriva autoritãtilor / cotropitorilor
D.1.a6 Anti-blestemul
D.1.b. Detentia în alte contexte
D.2. Cântece despre cântec

D.3. Detentia invocatã figurat / alegoric
D.3.a. Sarpele
D.3.b. Monstrul subpãmântean
D.3.c. Alte contexte
D.4. Anti-tema (registru pozitiv, melancolic, ironic)

D.5. Kryptadia (texte cu continut obscen)


E. CAUZELE DETENTIEI

E.1. Nenorocul, soarta, ursita (greseala fãrã intentie sau eroarea judiciarã)

E.2. Reaua educatie

E.3. Fapta rea (infractiunea, pãcatul)

E.4. Abuzul (aberant / crud sau interesat)

E.5. Riposta asupritorilor

E.6. Conflictul politic

E.7. Experienta initiaticã


F. FINALITATEA DETENTIEI

F.1. Detentia admisã
F.1.a. Ispãsirea (rãufãcãtorul)
F.1.b. Protectia (deviante si anomalii – nebunul, îndrãcitul etc.)
F.1.c. Practici magico-rituale
F.1.d. Smerire si chenozã (personajul exemplar: eroul, sfântul)
F.2. Detentia respinsã
F.2.a. Prin exprimare directã, fãtisã
F.2.b. Prin exprimare alegoricã
F.2.c. Prin dezavuarea / pedepsirea agentilor responsabili ai detentiei (autoritãti, temniceri etc.)
F.2.d. Prin omisiunea actului detentiei
F.2.e. Prin eliberarea detinutului
F.2.e1 Judecata dreaptã (recunoasterea nevinovãtiei detinutului)
F.2.e2 Judecata dreaptã (prin mãrturia iubitei)
F.2.e3 Clementa autoritãtii (la rugãmintile iubitei / pentru cãsãtorie)
F.2.e4 Prin mituire / rãscumpãrare (cu concursul surorii / sotiei / iubitei / tatãlui)
F.2.e5 La amenintãrile iubitei / mamei
F.2.e6 Prin propriile puteri (prin fortã si/sau prin viclesug)
F.2.e7 Prin seductie
F.2.e8 Cu ajutorul surorii
F.2.e9 Cu ajutorul mamei
F.2.e10 Cu ajutorul sotului / iubitului
F.2.e11 Cu ajutorul unui fârtat
F.2.e12 Cu ajutorul tatãlui
F.2.e13 Cu ajutorul unor personaje fabuloase (calul nãzdrãvan etc.)
F.2.e14 Prin interventia directã a lui Dumnezeu (sau a unor sfinti)
F.2.f. Prin reabilitarea simbolicã / ritualã a detinutului


G. ROSTUL DETENTIEI

G.1. Sensul detentiei – ofensã si agresiune

G.2. Referentialul divin – Raiul încuiat

SUS