Date personale
Familia
Studii
Profesori si indrumãtori
Activitatea profesionalã
Lucrãri publicate
Volume, studii, dialoguri
Cântecul poporan din Muscel
Folclorul detentiei
Poezia rezistentei
Dialog cu Petre Tutea
Dialog cu Pr. Stãniloae
Revolutie si restauratie
Editii îngrijite
Cursuri universitare
Interviuri
Presa scrisã
Video

< Home > Contact <<*><*><*>> Romanã < English > Pycckий < Français>


Lucrãri publicate


Volume, studii, dialoguri (selectiv)

• Cβntecul poporan din Muscel, Editura Valahia, Bucuresti, 2010.

• Folclorul detentiei. Formele privãrii de libertate în literatura poporanã
Studiu, tipologie, antologie de texte si glosar, Editura Valahia, 2007-2008.[1]

• Poezia rezistentei, Editura Clio, Bucuresti, 1999; studiu critic de istorie a literaturii (tezã de licentã, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucuresti, 1991), publicat initial (fragmente) în periodicul cultural Noua Revistã Românã, Bucuresti, 1996

• Dialog cu Petre Tutea, în curs de publicare (câteva fragmente au fost publicate în volumul Petre Tutea, Între Dumnezeu si neamul meu, Fundatia Anastasia – Ed. Arta graficã, Bucuresti, 1992, p. 103-118).

• "Ortodoxia este viitorul omenirii". Sfaturi si îndemnuri cãtre tineri adresate de Pãrintele Stãniloae într-o convorbire cu Marian Munteanu, Editura Valahia, 2000.

• Revolutie si restauratie - studiu publicat în serial în ziarul Ziua în perioada decembrie 2001 - ianuarie 2002


Editii îngrijite, prefete, studii (selectiv)

• Tache Papahagi, Antologie aromâneascã, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2008 (prefatã)

• Nicolae Iorga, Caracterul comun al institutiilor din Sud-Estul Europei, Ed. Valahia, Bucuresti, 2008 (editie îngrijitã)

• Dionisie Fotino, Istoria Daciei, Ed. Valahia, Bucuresti, 2008 (editie îngrijitã)

• *** CERC - Cercetãri Etnologice Românesti Contemporane, Revistã de etnologie, 2005 - 2008 (editii îngrijite)

• Dr. Dragos Nicolescu, Morala medicului (Tratat de eticã medicalã), Ed. Valahia, Bucuresti, 2006 (editie îngrijitã)

• Prea Fericitul Teoctist, Patriarhul românilor de pretutindeni, Euxinus, 2005 (postfatã)

• Gavrilã Filichi, Ziua a cincisprezecea (15 Noiembrie 1987, Brasov, România. O mãrturie), Lamura, Bucuresti, 1994 (editie îngrijitã)

• Petre Tutea, Între Dumnezeu si neamul meu, Fundatia Anastasia – Ed. Arta graficã, Bucuresti, 1992 (prefatã si postfatã)


Cursuri universitare (predate la Facultatea de litere a Universitãtii din Bucuresti)

• Antropologie literarã

• Memorie culturalã

• Sociologia culturii poporane

• Istoria religiilor

• Cultura poporanã româneascã în context european
Note:

[1] Iordan Datcu, Folclorul Detentiei - recenzie publicatã în "România literarã", nr. 34, 29.08 - 05.09.2008.

Activitãti civice
Rezistenta anticomunistã (1985-1989)
Revolutia din Decembrie 1989
Liga studentilor (1989-1991)
Piata Universitãtii 1990
Alianta civicã (1990-1991)
Miscarea pentru România (1992-1995)
Dialogul economico-social (1999-2006)
Liga Culturalã a Românilor de Pretutindeni (din 2000)
Fundatia Euxinus (din 2003)
Alianta Noastrã
Alte organizatii
Activitãti politice
Apartenenta politicã
Miscarea pentru România
PUNR - Alianta Nationalã
Partidul National Liberal
Alianta Noastrã
Activitãti economice
Proprietãti
(declaratia de avere)
Referinte
 Marian Munteanu